Kiwani's Lentefeest

Goede doelen

Onder het motto "Serving the children of the world" steunt Kiwanis Torhout Houtland ieder jaar opnieuw vele kinderen. Ook in onze regio zijn er immers nog steeds veel gezinnen en kinderen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Werkloosheid, ziekte, ongeschooldheid of tegenslagen zorgen ervoor dat kinderen onze steun nodig hebben.

KERST VOOR IEDEREEN & KERSTWANDELING

Tijdens deze actie reikt onze serviceclub een hand uit naar de alleenstaanden, de bejaarden, mindervaliden en minderbedeelden van het Houtland. Bij de plaatselijke middenstand verzamelt onze club waardebonnen en natura koopwaren die geschonken worden aan mensen die het zowel financieel als emotioneel moeilijk hebben in deze extra beladen periode. De kersttocht is een onderdeel van de actie "kerst voor iedereen" van Kiwanis Torhout. De opbrengst gaat ieder jaar volledig naar een project. Dit jaar steunden we Het Caritasfonds van de scholengroep Sint-Rembert in Torhout. Het Sint-Rembert-Caritasfonds biedt financiƫle en materiƫle ondersteuning aan kinderen en jongeren waar het thuis financieel moeilijk gaat of die zich in een spiraal van kansarmoede bevinden.

Daarnaast steunen we jaarlijks 25 tot 30 verschillende organisaties die zich inzetten voor het welzijn van het kind. Scholengroepen, revalidatiecentra en vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks op onze steun rekenen. Kiwanis Torhout Houtland stelt het kind in de Houtland-regio centraal en daartoe is alle steun welkom, ook die van u! Meer details daartoe kan je vinden op www.kiwanis.be/torhouthoutland